Back to the top

Crowdfundingová kampaň

[English version is here] 

Zdravím přátele!

Naše kapela se jmenuje Welicoruss a společně hrajeme svůj vlastní styl symfonického black metalu s mnoha různými vlivy. Náš původ je ve studené a vzdálené zemi Sibiři, ale nyní se nacházíme v srdci Evropy – v krásném městě Praze v České republice!

Zahájili jsme tuto kampaň financování, abychom získali dostatek finančních prostředků na natočení dvou videoklipů, což jsme původně plánovali na začátku letošního roku po vydání našeho nového alba „Siberian Heathen Horde“. Ale jak víte, po začátku globální pandemie byly všechny koncerty zrušeny nebo odloženy a spolu s tím zmizel i náš zdroj financování projektů naší kapely. Navzdory tomu, že nemůžeme hrát koncerty a musíme sedět doma, nemáme v úmyslu zastavit náš tvůrčí proces. Místo toho jsme sami dělali vše, co bylo v našich silách a aktivně pracujeme na novém albu, DVD a mnoha dalších věcí!

Videoklipy a vizuální prezentace pro nás nejsou o nic méně důležitým prvkem naší kreativity než naše hudba samotná a vždy jsme k vývoji našich konceptů, sdělení a celkové realizaci našich videí přistupovali velmi seriózně. Věříme, že videoklipy mají pro naše publikum nejsilnější dopad, ponoří je do úplně jiné dimenze a ukazují život z nové perspektivy. Hudba je pro nás vždy rituál, který vyžaduje příslušnou vizualizaci, a proto nechceme dělat kompromisy s nízkorozpočtovými videi. Chceme, aby každá zúčastněná osoba byla profesionální, a také zajistit, aby všichni – ať už jde o kameramana, redaktora, vizážisty nebo stylistu – byli všichni placeni spravedlivě. Pouze v tomto případě je možné dosáhnout nejlepšího výsledku.

Nyní vás, naše fanoušky a přátele, zveme, abyste se podíleli na tvorbě něčeho úplně nového a zajímavého. Na oplátku za vaši podporu jsme pro vás připravili nějaké nové a velmi speciální zboží, od běžných CD, triček a mikin, až k některým velmi exkluzivním, omezeným krabicovým sadám s kompletní diskografií Welicoruss, DVD, přívěskem, kávou, čajem a medovinou, ale co je nejdůležitější, nabízíme příležitosti k účasti na našem natáčení nadcházejících videí, osobní koncert od Welicoruss u vás doma, lekce bicích ode mě, lekce kytary od Toma a další!
Kolik jste ochotni přispět, abyste nás podpořili, bude přímo určovat, o kolik zajímavější a kvalitnější můžeme tato videa pořídit, jaké lidi můžeme do tohoto procesu zapojit, jak dobré budou speciální efekty atd. Podrobný popis těchto nových videoklipů, stejně jako úplné vysvětlení našeho rozpočtu a podrobnosti o tom, co za každou úroveň financování získáte na oplátku, se nachází přímo pod tímto videem.

Nezapomeňte, že i když nejste schopni nás finančně podpořit, budeme vám velice vděční, pokud toto video zveřejníte na všech svých sociálních sítích. To nám nakonec hodně pomůže! A jako vždy jsme stále vděční za vaši lásku a podporu!

Hlavní myšlenka prvního videa „Metaphysical“ je věnována „mimotělnímu“ prožívání hlavní postavy, popisu jejích pocitů a obav. Video, stejně jako samotná píseň, je však hluboce filozofické a alegoricky ukáže spoustu myšlenek a představ o lidském světě, co stojí za hlavními globálními myšlenkami. Hlavní akce se bude odehrávat v obrovském temném prostoru a zejména k tomuto videu pozveme Roba Carsona ze švýcarské kapely Xaon. Tuto píseň si můžete poslechnout zde.

Druhé video „Frostbounded“ popisuje utrpení muže uvězněného v ledu, daleko na severu. Život opouští jeho tělo a pomalu má pocit, že umírá a přechází do jiného světa. Během celého tohoto procesu vidí mnoho vizí, halucinací, vidí orla létat na obloze a vytváří surrealistickou atmosféru svobody doslova o pár kroků dál, ale nemožnost to udělat kvůli uvěznění v ledu. Natáčení se plánuje v horách a také ve studiu. Tuto píseň si můžete poslechnout zde.

K realizaci našich plánů potřebujeme získat 12 000 EUR, které budou později použity na pokrytí následujících výdajů: provize platformy IndieGoGo a bankovní transakce, výroba a přeprava zboží, pronájem místa, vybavení a světel, video produkce, stylista a maskér, výroba kostýmů a oděvů pro natáčení, náklady na dopravu (jedno z videí se bude natáčet daleko od Prahy), postprodukce, propagace na YouTube a dalších platformách. Je to opravdu OBROVSKÉ množství peněz, ale profesionální natáčení není levné! V minulosti jsme již měli stejné zkušenosti a uvědomujeme si náklady na výrobu, kromě toho většina prostředků půjde na výrobu zboží a reklamy. Nemáme finanční podporu od labelu, nějakých investorů, sponzorů, všechno jsme si dělali a děláme sami, spoléhali jsme na své vlastní síly.

 Pouze během této kampaně můžete získat opravdu zajímavý nový merch: 

– digitální a fyzické diskografie, vynily,
– přívěsek, knoflíky, otvírák na láhve se symbolem kapely,
– trička a mikiny (se zipem) s novým designem,
– kšiltovky a teplé čepice s logem kapely,
– káva, čaj, hrnek,
– lekce bicích od Ilyi, kytary od Tomaše, soukromý koncert pro vás,
– originální umělecká díla použitá na obalu alba /booklet od Anastasie Krigerové,
– speciální balíčky,
– různé jedinečné věci, které existují pouze v jedné kopii!

Najdete zde zboží všech úrovní – od 5 eur do 1000 eur. Můžete si vybrat, cokoliv podle vašich finančních možností. Pokud nedosáhneme svého cíle, natočíme pouze jeden ze dvou klipů. Je pro nás důležité vytvářet s Vaší podporou nové umělecké projekty, nechceme ztrácet čas během celosvětové pandemie. Není tu žádná příležitost hrát koncerty – proto je pro nás důležité každé euro!

Jak nám můžete pomoci?

Pokud nemáte příležitost nám finančně pomoci, jsme vždy rádi za jakoukoli pomoc a aktivitu z Vaší strany! Staňte se součástí našeho týmu a budeme velmi vděční, pokud toto video rozešlete napříč všemi Vašimi sociálními sítěmi, ukážete ho svým přátelům, rodičům a všem, kteří se zajímají o naši hudbu a kreativitu.

Pozor! Vaše podpora není běžný nákup! Během běžného nákupu obvykle již produkt máme a my Vám ho jen musíme poslat. Pokud jste investovali  a koupili jste si nějaký druh produktu – musíte počkat až do konce kampaně, následně zorganizujeme výrobu zboží a teprve poté začneme rozesílat přispěvatelům. Předpokládaná doba dodání je stanovena na kveten 2021. To se změní, až uvidíme výsledek tohoto crowdfundingu. Ceny za dopravu jsou o něco vyšší, protože pošta zvýšila ceny za jejich služby kvůli koronaviru.

VYBERTE SI NAŠ MERCH:

zde můžete platit přes Paypal, kartami nebo přímo na naš bankovní účet

Greetings friends!

Our band is called Welicoruss, and together we play our own style of symphonic black metal with many different influences. Our origin is in the cold and distant land of Siberia, but now we are located in the heart of Europe – in the beautiful city Prague, Czech Republic!

We launched this crowd-funding campaign in order to raise enough funds to shoot two video clips, which we had originally planned to do at the beginning of this year after the release of our new album “Siberian Heathen Horde”.

But as you know, after the global pandemic began, all concerts were canceled or postponed, and along with that, our source of funding our band’s projects has disappeared. Despite the fact that we cannot play concerts and must sit at home, we do not intend to stop our creative process. Instead, we have been doing everything we can by ourselves, and are actively working on a new album, DVD, and much more!

For us, video clips and visual presentation are no less important an element of our creativity than our music itself, and we have always taken a very serious approach to the development of our concepts, messages, and overall execution of our videos.  We believe that video clips provide the strongest impact for our audience, immersing them in a completely different dimension and showing life from a new perspective. For us, music is always a ritual that requires the appropriate visualisation, and because of this, we do not want to compromise with low-budget videos.

We want every person involved to be professional, and also to ensure that everyone – whether they be a camera operator, editor, make-up artist, or stylist – will all be paid fairly. Only in this case is it possible to achieve the best result.

Now we invite you, our fans and friends, to participate in the creation of something completely new and interesting. In return for your support, we have prepared for you some new and very special merchandise, ranging from regular CDs, T-shirts, and hoodies, all the way up to some very exclusive, limited boxed-sets featuring Welicoruss’ entire discography, a DVD, pendant, coffee, tea, and mead from us, but most importantly, we are offering opportunities to participate in the filming of these upcoming videos, a personal concert from Welicoruss at your home, drum-lessons from Ilya, guitar lessons from Tom  and more!

How much you are willing to contribute in order to support us will directly determine how much more interesting and high-quality we can make these videos, what kinds of people we can involve in this process, how good the special effects will be, and so on.  A detailed description of these new video clips, as well as full explanations of our budget and details about what you will get in return for each level of funding is located directly beneath this video.

Do not forget, even if you are not able to support us financially, we will still be very grateful to you if you’d just post this video across all your social networks. This will help us a lot in the end! And as always, we are eternally grateful for your love and support!

CZ: Zdravím přátele!
Naše kapela se jmenuje Welicoruss a společně hrajeme svůj vlastní styl symfonického black metalu s mnoha různými vlivy. Náš původ je ve studené a vzdálené zemi Sibiři, ale nyní se nacházíme v srdci Evropy – v krásném městě Praze v České republice!

Zahájili jsme tuto kampaň financování, abychom získali dostatek finančních prostředků na natočení dvou videoklipů, což jsme původně plánovali na začátku letošního roku po vydání našeho nového alba „Siberian Heathen Horde“. Ale jak víte, po začátku globální pandemie byly všechny koncerty zrušeny nebo odloženy a spolu s tím zmizel i náš zdroj financování projektů naší kapely. Navzdory tomu, že nemůžeme hrát koncerty a musíme sedět doma, nemáme v úmyslu zastavit náš tvůrčí proces. Místo toho jsme sami dělali vše, co bylo v našich silách a aktivně pracujeme na novém albu, DVD a mnoha dalších věcí!

Videoklipy a vizuální prezentace pro nás nejsou o nic méně důležitým prvkem naší kreativity než naše hudba samotná a vždy jsme k vývoji našich konceptů, sdělení a celkové realizaci našich videí přistupovali velmi seriózně. Věříme, že videoklipy mají pro naše publikum nejsilnější dopad, ponoří je do úplně jiné dimenze a ukazují život z nové perspektivy. Hudba je pro nás vždy rituál, který vyžaduje příslušnou vizualizaci, a proto nechceme dělat kompromisy s nízkorozpočtovými videi. Chceme, aby každá zúčastněná osoba byla profesionální, a také zajistit, aby všichni – ať už jde o kameramana, redaktora, vizážisty nebo stylistu – byli všichni placeni spravedlivě. Pouze v tomto případě je možné dosáhnout nejlepšího výsledku.

Nyní vás, naše fanoušky a přátele, zveme, abyste se podíleli na tvorbě něčeho úplně nového a zajímavého. Na oplátku za vaši podporu jsme pro vás připravili nějaké nové a velmi speciální zboží, od běžných CD, triček a mikin, až k některým velmi exkluzivním, omezeným krabicovým sadám s kompletní diskografií Welicoruss, DVD, přívěskem, kávou, čajem a medovinou, ale co je nejdůležitější, nabízíme příležitosti k účasti na našem natáčení nadcházejících videí, osobní koncert od Welicoruss u vás doma, lekce bicích ode mě, lekce kytary od Toma a další!
Kolik jste ochotni přispět, abyste nás podpořili, bude přímo určovat, o kolik zajímavější a kvalitnější můžeme tato videa pořídit, jaké lidi můžeme do tohoto procesu zapojit, jak dobré budou speciální efekty atd. Podrobný popis těchto nových videoklipů, stejně jako úplné vysvětlení našeho rozpočtu a podrobnosti o tom, co za každou úroveň financování získáte na oplátku, se nachází přímo pod tímto videem.

Nezapomeňte, že i když nejste schopni nás finančně podpořit, budeme vám velice vděční, pokud toto video zveřejníte na všech svých sociálních sítích. To nám nakonec hodně pomůže! A jako vždy jsme stále vděční za vaši lásku a podporu!

Main idea of the first video “Metaphysical” is dedicated to the “out-of-body” experience of the main character, the description of his feelings and fears. Video, however, like song itself, is deeply philosophical and it will show allegorically a lot of thoughts and ideas about human world, what stands behind main global ideas. The main action will take place in a huge dark space, and especially for this video, we will invite Rob Carson from Swiss band Xaon.

You can listen to this song here.

Second Video “Frostbounded” describes the suffering of a man trapped in ice, far on the North. Life leaves his body and he slowly feels like he is dying and passing into another World. During this whole process, he sees many visions, hallucinations, he sees an eagle flying in the sky, creating a surreal atmosphere of freedom literally a few steps away, but impossibility to do that because of  bounding in ice. Shooting is planned to be done in the mountains and in the studio as well.

You can listen to this song here.

CZ: Hlavní myšlenka prvního videa „Metaphysical“ je věnována „mimotělnímu“ prožívání hlavní postavy, popisu jejích pocitů a obav. Video, stejně jako samotná píseň, je však hluboce filozofické a alegoricky ukáže spoustu myšlenek a představ o lidském světě, co stojí za hlavními globálními myšlenkami. Hlavní akce se bude odehrávat v obrovském temném prostoru a zejména k tomuto videu pozveme Roba Carsona ze švýcarské kapely Xaon. Tuto píseň si můžete poslechnout zde.

Druhé video „Frostbounded“ popisuje utrpení muže uvězněného v ledu, daleko na severu. Život opouští jeho tělo a pomalu má pocit, že umírá a přechází do jiného světa. Během celého tohoto procesu vidí mnoho vizí, halucinací, vidí orla létat na obloze a vytváří surrealistickou atmosféru svobody doslova o pár kroků dál, ale nemožnost to udělat kvůli uvěznění v ledu. Natáčení se plánuje v horách a také ve studiu. Tuto píseň si můžete poslechnout zde.

To implement our plans, we need to raise 12,000 euros, which will later be used to cover the following expenses: commission of IndieGoGo platform & bank transaction, production & shipping of merchandise, rent of location, equipment and lights, video production, stylist and make-up maker, producing of costumes and clothing for filming, transportation costs (one of the videos will be filmed far from Prague), post-production, promotion on YouTube and other platforms. It’s a HUGE amount of money indeed, but professional filming doesn’t come cheap! We already had same experience in past and we realise the costs for production, besides, most of funds will go fo production of merchandise and advertising. We do not have financial support from a label, some kind of investors, sponsors, we did and do everything ourselves, relying on our own strength.

CZ: K realizaci našich plánů potřebujeme získat 12 000 EUR, které budou později použity na pokrytí následujících výdajů: provize platformy IndieGoGo a bankovní transakce, výroba a přeprava zboží, pronájem místa, vybavení a světel, video produkce, stylista a maskér, výroba kostýmů a oděvů pro natáčení, náklady na dopravu (jedno z videí se bude natáčet daleko od Prahy), postprodukce, propagace na YouTube a dalších platformách. Je to opravdu OBROVSKÉ množství peněz, ale profesionální natáčení není levné! V minulosti jsme již měli stejné zkušenosti a uvědomujeme si náklady na výrobu, kromě toho většina prostředků půjde na výrobu zboží a reklamy. Nemáme finanční podporu od labelu, nějakých investorů, sponzorů, všechno jsme si dělali a děláme sami, spoléhali jsme na své vlastní síly.

Only during this campaign you can get a really interesting new merch:

– digital and physical discography, vynils,
– pendant,  bottle opener with the band’s symbol,
– T-shirts and zippers (hoodies) with a new design,
– cap & warm hats with band logo,
– coffee, tea, mug,
– drum lessons from Ilya, guitar lesson from Tom, a private concert for you,
– original art work used in album cover/booklet from Anastasia Kriger,
– special packages,
– various unique things that exist in a single copy!

CZ: Pouze během této kampaně můžete získat opravdu zajímavý nový merch: 

– digitální a fyzické diskografie, vynily,
– přívěsek, knoflíky, otvírák na láhve se symbolem kapely,
– trička a mikiny (se zipem) s novým designem,
– kšiltovky a teplé čepice s logem kapely,
– káva, čaj, hrnek,
– lekce bicích od Ilyi, kytary od Tomaše, soukromý koncert pro vás,
– originální umělecká díla použitá na obalu alba /booklet od Anastasie Krigerové,
– speciální balíčky,
– různé jedinečné věci, které existují pouze v jedné kopii!

You will find here merchandise on any level – from 5 euros to 1000 euros, you can choose what will be according to your financial possibilities.

If we do not reach our goal, we will shoot olny one of two clips. It`s important for us to create new art projects with your support, we do not want to waste time during worldwide pandemic and there is no opportunity to play shows – therefore every euro is important for us!

CZ: Najdete zde zboží všech úrovní – od 5 eur do 1000 eur. Můžete si vybrat, cokoliv podle vašich finančních možností. Pokud nedosáhneme svého cíle, natočíme pouze jeden ze dvou klipů. Je pro nás důležité vytvářet s Vaší podporou nové umělecké projekty, nechceme ztrácet čas během celosvětové pandemie. Není tu žádná příležitost hrát koncerty – proto je pro nás důležité každé euro!

How can you help us?

If you don`t have opportunity to help us financially, we are always glad to any help and activity on your part! Become part of our team and we will be very grateful if you distribute this video across all your social networks, show it to your friends, parents and everyone who will be interested in our music and creativity.

Attention! Your support on IndieGoGo is not a regular purchase! During a regular purchase, we usually already have a product and we just need to send it to you, if you invested on IndieGoGo and bought some kind of product – you need to wait until the end of the company, after which we will organize the production of the merchandise and only after that we will start sending out to backers.

Estimated time for delivery is set to March 2021. This will change when we see the result of this crowdfunding. Shipping prices are a little bit higher becouse post office rised prices from their services due coronavirus.

CZ: Jak nám můžete pomoci?

Pokud nemáte příležitost nám finančně pomoci, jsme vždy rádi za jakoukoli pomoc a aktivitu z Vaší strany! Staňte se součástí našeho týmu a budeme velmi vděční, pokud toto video rozešlete napříč všemi Vašimi sociálními sítěmi, ukážete ho svým přátelům, rodičům a všem, kteří se zajímají o naši hudbu a kreativitu.

Pozor! Vaše podpora na IndieGoGo není běžný nákup! Během běžného nákupu obvykle již produkt máme a my Vám ho jen musíme poslat. Pokud jste investovali na IndieGoGo a koupili jste si nějaký druh produktu – musíte počkat až do konce kampaně, následně zorganizujeme výrobu zboží a teprve poté začneme rozesílat přispěvatelům. Předpokládaná doba dodání je stanovena na březen 2021. To se změní, až uvidíme výsledek tohoto crowdfundingu. Ceny za dopravu jsou o něco vyšší, protože pošta zvýšila ceny za jejich služby kvůli koronaviru

Copyright © Hellblast Promotion, 2020 All rights reserved